29. mai, 2017

Sommeren er kommet på Jølster

Det er omsider blitt sommer på Jølster. Gresset gror seg høyt og temperaturen er fin.

Treningen med Gina og Ja-tzi går fint. Geir var ute og gikk et 800 meter blodspor med Gina her i helgen, og hun gikk som en klokke. Til lørdag skal vi på sporprøve på Vangen, og jeg håper jeg er frisk igjen så jeg kan føre henne selv, jeg har fått en hard influensa og har lagt nede for telling siden torsdag.

I Firdaposten leser vi igjen at en politiker mener Eikefjord ettersøksring gjør en for dårlig jobb, og vil at kommunen skal gjøre avtale med noen som er bedre. Jeg stiller meg svært undrende til at en mann som aldri har snakket med oss, eller har sjekket med erfarne folk i andre kommuner, kan uttale seg om kvaliteten på arbeidet vi gjør. Alle som driver med ettersøk på trafikkskadd hjort vet at hjorten ikke alltid blir avlivet selv om den har vært påkjørt. Jeg er også av den oppfatning at man skal ikke nødvendigvis avlive "alt som halter". Det er mange hensyn å ta og mange dyr som er påkjørt har mindre skader som de fint klarer å leve med.
Av hensyn til vårt tidligere medlem, har vi ikke ønsket å gå ut offentlig med informasjon om hva som lå bak ekskuderingen, men den som spør vil nok få et ærlig svar, for vi er ganske lei.

Nå er det altså saken oppe igjen, og vi som har dette som hobby og livsstil må bruke tid på å utforme tilbudsdokument til kommunen for å få fortsette med jobben vi gjør. Det skal vi naturligvis gjøre, og hvis det er kvalitet kommunen vil ha, så har vi det.

Jeg har tidligere sendt følgende mail til politikeren: 

"Florø er en liten by, og det oppstår lett rykter i småbyer. Det har nådd meg at det fremdeles "snakkes" om ettersøksarbeidet vi utfører for Flora kommune. Det er mulig at ryktene bare når meg litt sent, det vet jeg ikke. Vi som er med i ettersøksringen og bruker mye av vår tid på dette, synes dette er leit og ønsker at dette skal stoppe. Ettersom det var du som sendte inn interpellasjonen til Bystyret i fjor, henvender meg til deg for å be om å få oppklart eventuelle ting som enda måtte være uklart etter at saken ble behandlet i Bystyret. Jeg inviterer deg til å ringe meg for en prat dersom det er noe du ønsker å få klarhet i når det gjelder hvordan dette har vært håndtert både før og etter interpellasjonen ble behandlet i Bystyret."

Svaret jeg fikk var som følger:


"Eg veit ikkje kva slag rykter du viser til, men i fjor når eg var på jakt vart det snakka ein del om korleis kommunen handterer ettersøksarbeidet. Også seinare har det frå tid til annan blitt diskutert mellom jaktkameratar og andre. Fokuset har vore på om det vert gjort nok for å finne skadde dyr, eller om ein for lett konkluderer at det ikkje går an å finne igjen skadde dyr, og at saka vert ståande som uoppklart. Det blir stilt spørsmål om kvifor ein ikkje brukar meir ressursar på å få høgare oppklaringsprosent. Det er for lett å slå seg til ro med at vi er på gjennomsnitt med andre kommunar. Det har også blitt stilt spørsmål om det blir gjennomført ettersøk utan hund. Men eg vil streke under at det først og fremst er Kommunen si handtering, og oppfølging det vert stilt spørsmål om. Eg har sagt til dei som spør meg at eg forheld meg til det politiske i denne saka, om kven som har ansvar for oppfølginga av viltforvaltninga etter at viltnemnda vart nedlagt. Foreløpig har plan og samfunnsutvalet teke på seg dette ansvaret, men det er ikkje fatta vedtak formelt i bystyret enno. Eg reknar med at Kommunen vil få ettersyn frå fylkesmannen i løpet av våren og at kommunen rettar seg etter dei pålegg dei evt får. Om Kommunen har endra si oppfølging av ettersøksringen etter at saka var oppe i Bystyret, eller om ettersøksringen har endra sin måte å arbeide på, kunne vere interessant å vite. Vi kan gjerne slå av ein prat når det høver slik."

Jeg oppfordret ham til å ringe meg etter arbeidstid så vi kunne slå av en prat. Han har ikke ringt. 
Det som også undrer meg litt er at jaktlagene diskuterer ettersøkene våre. Med tanke på hvor utrolig lite ettersøk vi utfører for jaktlagene, er det ganske pussig at de har grunnlag for å diskutere dette. Jeg slutter aldri å undre meg over mennesker, men mest av alt undrer jeg meg over politikerne som baserer sin politikk i kommunen basert på rykter og direkte usannheter. Jeg vil blandt annet nevne dette som han skriver med "ettersøk uten hund". Det er noe som vi flere ganger har poengtert at vi ikke driver med, men det virker som om det har fått festet seg en mening om at man må ha hund med seg når man skal avlive en hjort som ligger i veikanten og sparker. Det som denne politikeren sier er faktisk at vi, når vi får slike meldinger, ikke skal ringe til nermeste person som kan reise ut og avlive dette dyret, men vente til hundeekvipasjen er på plass, selv om dette kanskje tar 30-45 minutter lenger, litt avhening av hvor i kommunen det skjer. Det er visst det som er god dyrevelferd..

Heldigvis har vi støtte fra folk som vet hva vi driver med, og som har erfaring med ettersøk, og det er også godt å lese dette i avisen: 

"Plansjef Rolf Bjarne Sund stadfestar at tenestene no skal ut på anbod.– Men eg synest det beklageleg det som skjer no- sidan vi her i stor grad snakkar om ein frivillig innsats for dyrevelferden i kommunen. Eikefjord Ettersøksring har gjort ein glimrande jobb og påstandar om dårleg kvalitet er direkte usanne. Eg forstår det ikkje, seier Sund, som vedgår at dagens avtale med Eikefjord Ettersøksring ikkje er inngått heilt korrekt. Det vil blir ordna opp i. Kommunen vil no finne ei konkurranseform som kan passe på denne typen teneste der frivillige bidreg i så stor grad."

Nå ble det litt edder og galle fra meg, fordi jeg er litt "fed up" av hele saken. Vi har liksom ikke lyst å bruke tid og energi på slikt. Vi har lyst å trene hundene våre og utføre ettersøk, så da skal jeg ikke skrive mer om dette nå. 🙂

Ellers:
Valpene vokser og tilbakemeldingene er gode. To av dem har vært på valpeshow med knallgode kritikker, og "mormor" er stolt over avkommet. Sportreningen ser ut til å gå bra hos dem alle, og vi gleder oss vil til de blir 9 mnd så de kan gå prøvene. 🙂

Øyet til Ja-tzi er ikke blitt noe bedre, så vi lurer på å konsultere spesialist for å sjekke om det er noe mer som kan gjøres. Vi er begge litt "lei" av å få spørsmålet om hva som har skjedd med øyet og forklare det, men det viktigste er jo at hun ikke plages med det, og de gjør det tilsynelatende ikke selv om hun ikke ser så mye på det.

Jeg skal legge ut litt bilder av valpene i albumet, her er det Jaro Baron på sportrening. Har ikke bilder av alle, noen har jeg også stjelt fra Facebook. 🙂

Nyeste kommentarer

31.08 | 06:47

💔😥 kjempetrist å høre. Nydelig navn og nydelig liten skjønnhet 🐕 🙈❤

31.08 | 04:16

Så utroligt trist Ann Kristin😭 Er enig i din tanke om at mamma ville elsket å ha henne i graven sin💕🌹🥀

30.08 | 21:59

Så triste nyheter! Hun var en utrolig fin og søt valp❤️ Veldig fint å besøke en slik fin kennel. Hun har i det minste fått all den omsorg man kan gi❤️ Klem Natalie

30.08 | 20:56

💙

Del denne siden